Bruno Mathsson husen

Bruno Mathsson är känd som en av Sverige främsta möbelskapare. Men Bruno Mathsson satte också starka spår inom arkitekturen och Glashusen i Kosta är ett av de främsta exemplen på detta. Vicke Lindstrand som tillträtt som konstnärlig ledare för Kosta Glasbruk ville ha en ny öppen utställningshall. Ett glashus för glas. Bruno Mathsson fick uppdraget att rita denna.

Mer information om Bruno Mathssons Glashus i Kosta finner du på
Lessebo Kommuns hemsida.